12 kwietnia 2018

Z wizytą w  Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodku Adopcyjnym w Jaksicach

Dnia 06.04.2018 r. uczniowie z klasy I b i II b liceum o nachyleniu psychologicznym uczestniczyli w wyjeździe do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Adopcyjnego w Jaksicach.

Młodzież miała możliwość zwiedzania i  poznania zasad funkcjonowania obu placówek. Uczniowie poznali sposoby organizowania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Dowiedzieli się, jak placówka zapewnia wsparcie, możliwość zamieszkania, pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną i socjalną. Przedstawione przypadki ukazały młodzieży trudne sytuacje życiowe. Przybliżyły tym samym zagadnienia dotyczące funkcjonowania osób będących ofiarami przemocy, ich sposób myślenia i działania.

Ponadto na terenie Ośrodka funkcjonuje od paru lat tzw. Niebieski pokój. Jest to pomieszczenie do przesłuchań dzieci i osób dorosłych doświadczających różnego rodzaju form przemocy. Pani Kierownik Ośrodka umożliwiła młodzieży wcielenie się w role psychologa, sędziego, świadka i praktyczne przeprowadzenie przesłuchania, co było ciekawym doświadczeniem.

Wiele przydatnych informacji uczniowie otrzymali także w drugiej placówce, gdzie dowiedzieli się, jak wygląda procedura przygotowania rodziców adopcyjnych oraz poznali zasady obowiązujące w całym procesie adopcyjnym. Podczas spotkania przedstawiono młodzieży różne aspekty moralne, etyczne związane z tematyką adopcji, wytłumaczono nowe pojęcia, rodzaje adopcji oraz dokładnie omówiono, na czym polegają badania psychologiczne dzieci oraz praca psychologa z przyszłymi rodzicami. Uczniowie pytali również o zagadnienia związane z rodzinami zastępczymi, aspektami prawnymi opieki nad dziećmi.

Wizyta w obu placówkach rozwinęła zainteresowania i wzbogaciła wiedzę młodzieży z zakresu szeroko pojętej psychologii. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi od praktyków, specjalistów w danej tematyce. Uświadomili też sobie, jak trudna jest praca w tego typu placówkach, ale także, że daje wiele satysfakcji, jeśli można komuś pomóc. Zdobyte informacje wzbudziły refleksje i pokazały nowe możliwości pracy w zawodzie psychologa. Wyjazd zorganizowała psycholog Małgorzata Król i pedagog Anna Przybylska.

 

 

Z wizytą w  Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodku Adopcyjnym w Jaksicach

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE