19 września 2018

Z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie

 

18 września br. kl. 1 b LO o nachyleniu psychologicznym i trenersko-instruktorskim z Zespołu Szkół w Mogilnie udała się na zajęcia do nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Uczniowie mogli poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę na temat historii regionu, zobaczyć gromadzone w bibliotece regionalia, poznać różne aspekty pracy bibliotekarza oraz lepiej przygotować się do realizacji klasowego projektu.

           Zajęcia prowadziła pani Zofia Zielińska-Jarząbkowska pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Pomogła młodzieży uporządkować wiadomości dotyczące lokalnej historii, a następnie zaprezentowała zbiory regionalne. Należą do nich nie tylko książki, ale także okolicznościowe medale, wycinki prasowe, zaproszenia, rzeźby etc. Uczniowie zapoznali się również ze zgromadzonymi do tej pory informacjami na temat osób związanych z ziemią mogileńską.

Następnie pani Zofia Zielińska-Jarząbkowska oprowadziła młodzież po bibliotece. Uczniowie obejrzeli poszczególne sale oraz zobaczyli, na czym polega wolny dostęp do półek w nowoczesnych wypożyczalniach. Na zakończenie spotkania osoby chętne, które dotychczas nie posiadały swojej karty, mogły poszerzyć grono czytelników biblioteki.

Wyjście miało na celu wskazać młodzieży sposoby pozyskiwania informacji z rzetelnych źródeł, zapoznać ze zbiorami regionalnymi oraz przygotować do stworzenia biogramu osoby związanej z Mogilnem lub zasłużonej dla ziemi mogileńskiej. Działania tego typu pomagają integrować klasę, realizują model nauki poprzez działanie i współpracę, a ponadto mogą przyczynić się do zachowania pamięci o osobach ważnych dla regionu. Opiekunami młodzieży byli pani Kinga Gąska i pan Piotr Perzyna, nauczyciele języka polskiego z Zespołu Szkół w Mogilnie.

 

Z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE