10 listopada 2023
3 listopada 2023 roku w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, jak co roku, odbyły się Zaduszki Poetyckie, w których uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół w Mogilnie. Uczniowie wystąpili w montażu słowno-muzycznym pt. „Droga…”.
 
Prowadzącym był Hubert Rybczyński, recytowała Jagoda Jarlaczyk, a swym śpiewem inscenizację wzbogaciły Sara Skorupińska i Jagoda Kujawa. Młodzież wprowadziła zebranych w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku w klimat zadumy i refleksji nad przemijającym życiem.
 
Opiekunami były panie Anna Praczyk i Magdalena Kopeć-Bernaciak
 
 

 

Zaduszki

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE