13 listopada 2017

Zaduszki Poetyckie

3 listopada 2017 roku młodzież Zespołu Szkół w Mogilnie wzięła udział w Zaduszkach Poetyckich organizowanych przez Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.

Tegoroczna inscenizacja pt.: „Dokąd zmierzasz?” miała na celu pokazanie, że życie człowieka to wędrówka, której metą jest śmierć oraz uświadomienie, że życie i śmierć są nierozłączne, zawsze występują razem. Każdy człowiek powinien zatrzymać się na chwilę i podjąć refleksję dotyczącą swego życia i przemijania.

W inscenizacji słowno-muzycznej wykorzystano teksty: Ernesta Brylla, Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz Jacka Kaczmarskiego. Recytowali je: Wiktoria Bielewicz, Sandra Chojnacka i Bogusz Hibner. Piosenki SDM, Tadeusza Woźniaka i Dżemu zaśpiewali Paulina Lorczak przy akompaniamencie Kacpra Libnera, Jowita Matuszak i Mikołaj Nowobilski. W klimat zadumy wprowadzała Agata Szatkowska.

Młodzież została przygotowana przez Magdalenę Kopeć-Bernaciak i Katarzynę Barczak.

 

 

Zaduszki Poetyckie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE