30 stycznia 2018

Zakwalifikowali się do kolejnego etapu „Euklidesa”

 

Trzech uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie Artur Klimczak i Daniel Mikulski z kl. III TI/TOR oraz Dominik Głowski z kl. III TD/TE zakwalifikowało się do etapu rejonowego XIX Konkursu Matematycznego „Euklides”.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Umożliwia on uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z tego przedmiotu. Ponadto rozwija motywację do kształtowania i doskonalenia umiejętności matematycznych oraz pomaga wyłonić młodzież utalentowaną w zakresie nauk ścisłych.

Artur, Dominik i Daniel będą reprezentować Zespół Szkół w Mogilnie na kolejnym etapie „Euklidesa”, który odbędzie się 1 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. Uczniów do udziału w konkursie przygotowują pan Szymon Bernaciak i pani Katarzyna Brauer, nauczyciele matematyki.

 

Zakwalifikowali się do kolejnego etapu „Euklidesa”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE