11 kwietnia 2023

28 marca 2023 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. „Spotkanie z regionem? Dlaczego nie”. Jest to kontynuacja działań związanych z realizacją priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty: kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

Jednym z punktów tego spotkania był blok: „Drogi i bezdroża regionu”, gdzie uczniowie prezentowali najcenniejsze zabytki architektury oraz walory przyrodnicze najpiękniejszych zakątków naszego województwa. Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie przygotowali film, w którym eksponowali skarby ziemi mogileńskiej: Pobenedyktyński Zespół Klasztorny oraz Jezioro Mogileńskie. Nad projektem pracowały uczennice z klasy 2 a LO Katarzyna Pryka i Julia Kostyra, opiekę merytoryczną sprawowały nauczycielki geografii pani Małgorzata Furtak i pani Dorota Kostyra, a montaż i narrację filmu przygotował pan Marek Kwiatkowski.

 

Film został entuzjastycznie przyjęty podczas konferencji, co daje nam poczucie ważności i atrakcyjności atutów historycznych i przyrodniczych naszego regionu. Poniżej umieszczamy link do filmu i zachęcamy do obejrzenia.

 

Link do filmu: https://youtu.be/wOu_BMz3p4w

 

 

 

Zaprezentowały walory ziemi mogileńskiej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE