05 lutego 2024

Projekt stypendialny Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza realizowany jest przez Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego. W roku szkolnym 2023/2024 wsparcie trafi do 520 uczniów regionu. Wysokość stypendium wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek.

Z naszej szkoły stypendystami tego projektu zostało 39 uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

 

Projekt stypendialny Zawodowe Talenty jest kontynuacją projektu stypendialnego Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza. Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego od lat poprzez realizację projektów stypendialnych adresowanych do uczniów wspiera ich rozwój i motywuje do rozwoju zawodowego.

 

W tym roku szkolnym stypendia otrzymają następujący uczniowie: Martyna Knych, Agata Antkowiak, Natalia Bednarek, Joanna Heinich, Adrian Krygier, Jakub Kowalski, Weronika Pietrzak, Oliwia Kwiatkowska, Natalia Domachowska, Oliwia Lidmann, Małgorzata Socha, Zofia Adamska, Natalia Dembska, Julia Stawicka, Izabela Waszak, Anna Wyrwińska, Amelia Lidmann, Karolina Bartz z Technikum Ekonomicznego, Jagoda Dominiczak, Kornelia Dobrzeniecka, Martyna Gryboś, Maciej Wojciechowski, Mikołaj Wietrzykowski,  Konrad Zakęś, Witold Czerniak, Mikołaj Kryszak, Amelia Leśna, Szymon Lesiczka, Bartosz Waliszewski, z Technikum Budowy Dróg, Bartosz Dudziński, Oliwier Sagan, Kamil Grześkowiak, Wojciech Kasprowicz z Technikum Informatycznego, Julia Stajszczak z Technikum Reklamy oraz Jakub Pazderski,  Amelia Lewandowska, Anna Falkowska, Nikola Derdoska, Marek Kramkowski z Branżowej Szkoły I Stopnia.

Łączna wartość stypendiów do 112 000 złotych.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom sukcesu oraz życzymy dalszego rozwoju zawodowego.

 

 

 

Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE