30 maja 2024
Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii wyróżnia szkoły, które wspierają uczniów w zdobywaniu kompetencji cenionych na rynku pracy, do których należą m.in. praca w zespole, kreatywność, zarządzanie projektami i rozwiązywanie problemów.
„Państwa placówka znalazła się w Rankingu, co oznacza, że wspierają Państwo młodzież w tworzeniu własnych inicjatyw i zdobywaniu kompetencji przyszłości. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wspieranie młodzieży” – napisała Paula Bruszewska Prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii w liście gratulacyjnym przekazanym dyrektorowi szkoły panu Zbigniewowi Grzechowskiemu.
 
Technikum z Zespołu Szkół w Mogilnie zajęło 20. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i 350. miejsce w kraju, natomiast liceum uplasowało się na 26. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim i 413. w kraju.
 
W X edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii Zespół Szkół w Mogilnie miał w sumie siedmiu finalistów, którymi są: Jagoda Jarlaczyk, Maria Nowacka oraz Julia Polak z LO oraz Zofia Adamska, Filip Czerwiński, Igor Kędzierski i Antonina Zielińska z Technikum Ekonomicznego, zrealizował dwa projekty społeczne: Dance with Us i SafeKid – Bezpieczni w Necie, a przez Fundację Zwolnieni z Teorii zostało przeszkolonych trzech nauczycieli: panie Edyta Kończal i Anna Mozgowiec oraz pan Marcin Wietrzykowski, którzy otrzymali zaświadczenia bycia certyfikowanymi Nauczycielami Zwolnieni z Teorii.
 
Warto dodać, że po zrealizowaniu projektu uczniowie uzyskali międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP
 
.

 

Zespół Szkół w Mogilnie znalazł się w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2024

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE