15 marca 2022
Złote Szkoły NBP
 
Zespół Szkół w Mogilnie w bieżącym roku szkolnym przystąpił do konkursu Złote Szkoły NBP. Temat przewodni II edycji tego programu to: „Bezpieczni w finansach osobistych”.
 
W ramach konkursu młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie ma do wykonania trzy zadania. Pierwszym jest lekcja z ekonomią, kolejnym – debata szkolna, a ostatnie zadanie to warsztat uczniowski. Za przygotowanie i realizację zadań konkursowych odpowiadają nauczyciele wraz z zaangażowanymi uczniami.
 
14 marca 2022 roku uczniowie klasy I Technikum Ekonomicznego i Technikum Budowy Dróg uczestniczyli w pierwszym zadaniu konkursowym, czyli w lekcji z ekonomią. Zadanie to polegało na przeprowadzeniu lekcji na temat II edycji programu. Lekcja miała charakter interdyscyplinarny, ponieważ połączyła tematykę ekonomiczną z matematyką. Nauczycielka matematyki pani Róża Górska-Rybakiewicz wraz z nauczycielem przedmiotów ekonomicznych panem Marcinem Wietrzykowskim przygotowali lekcję na temat „Bezpieczeństwa i efektywności depozytów bankowych”.

Podczas zajęć młodzież połączyła wiedzę ekonomiczną z zakresu bezpieczeństwa finansów osobistych z praktycznymi umiejętnościami obliczania odsetek od zgromadzonych lokat bankowych. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w realizację tego przedsięwzięcia. Na potrzeby lekcji przygotowali dwie scenki sytuacyjne przedstawiające proces podejmowania decyzji przy wyborze oferty bankowej. Jeżeli wykonane przez szkołę zadania konkursowe zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Kapitułę Konkursu, nasza szkoła otrzyma Tytuł Złota Szkoła NBP.

 

Złote Szkoły NBP

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE