07 czerwca 2021
ZWOLNIENI Z TEORII – PODSUMOWANIE
 
Natalia Domachowska, Zuzanna Wańkowicz, Oliwia Jędro, Adrianna Kucharska oraz Oliwia Wróblewska z Zespołu Szkół w Mogilnie uzyskały tytuł Finalisty Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
 
W bieżącym roku szkolnym uczniowie z Zespołu Szkół w Mogilnie wzięli udział w przedsięwzięciu Zwolnieni z Teorii. Olimpiada Zwolnieni z Teorii to inicjatywa, w której uczestnicy działają w grupie znajomych, realizując projekty społeczne. W ten sposób zdobywają doświadczenie menedżerskie oraz mają możliwość uzyskać międzynarodowy certyfikat zgodny ze standardami amerykańskiego Instytutu Projekt Management Institute. Rozwijają także kompetencje przydatne na rynku pracy, takie jak zarządzanie i rozwiązywanie problemów.
 
Dwa zespoły z Zespołu Szkół w Mogilnie z sukcesem ukończyły wszystkie etapy Olimpiady Zwolnieni z Teorii i zrealizowały z powodzeniem swoje projekty społeczne, a ich członkowie uzyskali tytuł Finalisty Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
 
Pierwszy team tworzony przez uczennice II klasy Technikum EkonomicznegoNatalię Domachowską i Zuzannę Wańkowicz ukończył projekt pod nazwą „Zapomoga dla czworonoga”.
 
Z kolei drugi zespół projektowy w składzie: Oliwia Jędro, Adrianna Kucharska oraz Oliwia Wróblewska (uczennice klasy II Liceum Ogólnokształcącego) popularyzował poszerzanie wiedzy i umiejętności z języków obcych, realizując kampanię „Otoczeni językami”.
 
Opiekunem uczniów w projekcie Zwolnieni z Teorii jest nauczyciel przedmiotów zawodowych pani Edyta Kończal, która uważa, że dzięki takim inicjatywom uczniowie mają szansę rozwinąć kompetencje kluczowe. Ponadto podczas realizacji projektów zdobywają bogate doświadczenie cenione na współczesnym rynku pracy.

 

ZWOLNIENI Z TEORII – PODSUMOWANIE

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE