08 marca 2023

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Mogilnie po raz kolejny przystąpił do udziału w przedsięwzięciu pod nazwą ZWOLNIENI Z TEORII. Olimpiada Zwolnieni z Teorii to inicjatywa, w której uczniowie działają w grupie znajomych, realizując projekty społeczne.
W efekcie zdobywają doświadczenie menedżerskie oraz mają możliwość uzyskać międzynarodowy certyfikat zgodny ze standardami amerykańskiego Instytutu Projekt Management Institute. Dzięki temu rozwijają kompetencje przydatne na rynku pracy, takie jak komunikacja interpersonalna, zarządzanie i rozwiązywanie problemów.

 

W tym roku szkolnym Zespół Szkół w Mogilnie w ramach inicjatywy Zwolnieni
z Teorii reprezentował team projektowy utworzony przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego figurujący pod nazwą Sport4Health w składzie: Hubert Rybczyński, Jagoda Jarlaczyk oraz Zuzanna Wełniak ze wsparciem Maksyma Lipieńskiego – ucznia II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

 

Celem projektu Sport4Health jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zasad zdrowego stylu życia oraz podjęcie działań mających na celu aktywizację
i upowszechnianie idei uprawiania sportu wśród lokalnej społeczności. W tym aspekcie młodzież zorganizowała już kilka wydarzeń publicznych, podczas których propagowała ideę zdrowego trybu życia oraz promowała przejawianie różnych form aktywności fizycznej m.in. maraton zumby oraz treningi koszykówki.

 

Opiekunem uczniów w projekcie Zwolnieni z Teorii jest nauczyciel przedmiotów zawodowych p. Edyta Kończal, która uważa, że dzięki takim inicjatywom uczniowie mają szansę rozwinąć kompetencje kluczowe. Ponadto podczas realizacji projektów zdobywają bogate doświadczenie cenione na współczesnym rynku pracy.

 

 

ZWOLNIENI Z TEORII 2023

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE